Lasik nedir?

0
233

Net görüş sağlayabilmek amacıyla, gözlük veya kontakt lens kullanmak zorunda olan refraksiyon kusuru bulunan hastaları, gözlük ve lenssiz bir yaşama kavuşturmak için yapılan laser uygulamasına Lasik denir. Myopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi tedavisinde, uygun hastalarda çok iyi netice alınabilmektedir.

Damla anestezi ile uygulanan, çok kısa süren, ağrısız bir işlemdir. İşlem iki aşamalıdır.

İlk aşamada kornea adı verilen gözün en dış tabakasından çok ince bir flep kaldırılır. Aslında en hassas ve en önemli aşamadır. Flep kalınlığı, hastanın işlem öncesi muayene bulgularına göre karar verilir ve bu kalınlıkta fazla değişiklik olması kabul edilemez. Eskiden bu flep kaldırma işlemi mikrokeratom denilen bıçaklarla yapılırdı. Ancak yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesi, mikrokeratom ile kaldırılan fleplerde, planlanan kalınlıklarda 20 mikrona kadar sapmalar tesbit edilmiştir ve bu durum bazı hastalarda ilerde sorunlara yol açabilmektedir. Bunun üzerine çok daha güvenli ve riskleri minumuma indiren‘’ İntralase lasik ‘’ yöntemi geliştirilmiştir. Son derece güvenli olan bu yöntemde bıçak kullanılmamakta, flep laser etkisi ile istenilen kalınlıkta oluşturulabilmektedir.

İkinci aşamada, numaraları düzeltmek amacıyla, oluşturulan flepin altına laser uygulanmakta ve ardından kapak kapatılmaktadır.

Lasik işlemi sonrası, hastalara koruyucu gözlük verilir ve eve bu şekilde gönderilirler. İşlemi takiben birkaç saat süren yanma batmalar olması doğaldır. Mümkün olduğunca gözlerin kapalı kalması ve dinlenmeleri tavsiye edilir. Hastalar, ertesi sabah uyandıklarında yeni bir güne ve gözlüksüz, lenssiz  net bir görüşle yeni bir hayata gözlerini açarlar.

Lasik yöntemi ile gözlüklerden kurtulmak hem mümkün hem de güvenlidir. Burada en önemli konu, hasta seçimidir. Bunun için de en başta çok detaylı bir muayene, en hassas ve etkinliği kanıtlanmış cihazlarla ölçümler, bu konuda deneyimli bir hekim değerlendirmesi ve sadece uygun olan hastalara bu işlemin yapılması, sonucu % 100 başarıya götüren esas kriterlerdir.

TEILEN

CEVAP VER