ASTİGMAT NEDİR VE TEDAVİSİ VAR MIDIR?

0
363

Astigmat, myop ve hipermetrop gibi, gözlüksüz net görmemizi engelleyen bir göz bozukluğudur. İyi ve net bir görme için, göz içi dokularının bir uyum içinde, dışardan gelen ışığı ve görüntüyü, göz içinde tek bir noktada toplayıp, bize net bir görüş sağlaması gereklidir. Genetik özelliklerimiz nedeniyle, korneadaki veya lensimizdeki kırıcılık olayının farklılıklarından dolayı, ışığın tek bir noktada toplanamaması ve saçılması, astigmat denilen bozukluğun en önemli bulgusudur. Astigmatda, gördüğümüz görüntüler, keskin sınırlı ve net değildir. Işıkları saçılmış, etraflarında başka ışık hareleri varmış gibi dağınık görürüz. Görüntüleri net görebilmek için gözlüğe ihtiyaç duyarız.

Peki astigmatın tedavisi var mı? Evet astigmat da, aynen myop veya hipermetrop gibi, lasik denilen lazer yöntemi ile tedavi edilebilmektedir. Gözlük veya kontakt lens kullanmak istemeyen hastalar, intralase lasik dediğimiz, güvenli ve çok kısa süren bir işlemden sonra, astigmatlarından tamamen kurtulabilmektedirler.

Laserle düzeltebileceğimiz sınırların üstünde, çok yüksek astigmatı olan hastalarda da, cerrahi olarak göz içine yerleştirilen, torik lensler vardır. Neticeleri çok başarılıdır.

Sonuç olarak astigmat, tedavisi olan ve myop-hipermetrop gibi çok görülen bir görme bozukluğu olup, kesin tedavisi mümkündür.

TEILEN

CEVAP VER